Rutes / Rutas / Routes

Què és Rodalord / What Rodalord / Que Rodalord

CAT.

La Vall de Lord està situada en un indret privilegiat, envoltada d'altes muntanyes que li confereixen un caràcter especial i únic. Pel nord les altes serres del Port del Comte i del Verd amb alçades que assoleixen els 2300 m., i pel sud les salvatges i poc accesibles serres de Busa i els Bastets, fan que aquesta vall sigui com una olla natural envoltada de muntanyes i de natura.

A més les diferents característiques geològiques d'aquestes muntanyes fa que poguem gaudir d'uns terrenys ben diferents segons els indrets on ens trobem. Des de les immenses extensions de pedra calcària del Port del Comte fins als conglomerats i parets verticals dels Bastets i Busa. Pel seu interior baixen les aigües de dos joves rius, el Cardener, que neix al poble de La Coma, i el riu Aigua de Valls. Tots dos alimenten l'embassament de la Llosa del Cavall que es troba situat al centre de la vall.

I pel mig d'aquest conjunt de valls i muntanyes, tindrem l'oportunitat de descobrir de la mà de les rutes de Rodalord, els indrets més emblemàtics, salvatges i poc coneguts. Amb la bicicleta pedalarem per pistes forestals que sembla que pugin al cel, per vells i amagats corriols que trepitjaven els contrabandistes. Contemplarem paisatges que mai havíem imaginat i visitarem cases perdudes a la muntanya, esglésies i monestirs de molts segles enrere.

Per tots aquests motius posem al teu abast les eines necessàries per què puguis fer aquesta descoberta practicant el teu esport favorit.

Et desitgem que gaudeixis intensament de la bicicleta i de la Vall de Lord!!!

CAST. 

El Valle de Lord está situado en un lugar privilegiado, rodeado de altas montañas que le confieren un carácter especial y único. Por el norte las altas sierras del Port del Comte y del Vert con alturas que alcanzan los 2300 m., Y por el sur las salvajes y poco accesibles sierras de Busa y los Bastets, hacen que este valle sea como una olla natural rodeada de montañas y de naturaleza.
Además las diferentes características geológicas de estas montañas hace que podamos disfrutar de unos terrenos muy diferentes según los lugares donde nos encontramos. Desde las inmensas extensiones de piedra caliza de Port del Comte hasta los conglomerados y paredes verticales de los Bastets y Busa. Por su interior bajan las aguas de dos jóvenes ríos, el Cardener, que nace en el pueblo de La Coma, y ​​el río Agua de Valls. Ambos alimentan el embalse de la Llosa del Cavall que se encuentra situado en el centro del valle.
Y por medio de este conjunto de valles y montañas, tendremos la oportunidad de descubrir de la mano de las rutas de Rodalord, los lugares más emblemáticos, salvajes y poco conocidos. Con la bicicleta pedalearemos por pistas forestales que parece que suban al cielo, por viejos y escondidos senderos que pisaban los contrabandistas. Contemplaremos paisajes que nunca habíamos imaginado y visitaremos casas perdidas en la montaña, iglesias y monasterios de muchos siglos atrás.
Por todos estos motivos ponemos a tu disposición las herramientas necesarias para que puedas hacer este descubrimiento practicando tu deporte favorito.
Te deseamos que disfrutes intensamente de la bicicleta y del Valle de Lord !!! 

ENGLISH 

Valley Lord is situated in a privileged location, surrounded by high mountains that give it a special character and unique. To the north the high mountains of Port del Comte and green heights reaching 2300 m., And to the south the wild and inaccessible mountain ranges of Busa and Bastets make this valley is like a pot natural surrounded by mountains and nature.
Also different geological characteristics of these mountains makes us enjoy a land very different spots depending on where we are. Since the vast expanses of limestone to Port del Comte conglomerate and vertical walls of Bastets and Busa. As the waters go down inside of two young rivers Cardener, born in the village of La Coma, water and river valleys. Both feed the reservoir Llosa del Cavall located in the center of the valley.
And by the middle of this set of valleys and mountains, have the opportunity to discover the hand of routes Rodalord, the most emblematic places, wild and unfamiliar. With the bicycle pedals forest tracks that seem to rise to heaven for old and hidden paths you trod smugglers. Contemplate landscapes never imagined and visit homes lost in the mountains, churches and monasteries centuries ago.
For all these reasons we offer you the necessary tools that can make this discovery practicing your favorite sport.
We hope you thoroughly enjoy cycling and Valley Lord !!! 

FRAN. 

Vallée de Lord est situé dans un emplacement privilégié, entourée de hautes montagnes qui lui donnent un caractère spécial et unique. Au nord les hautes montagnes de Port del Comte et hauteurs verdoyantes atteindre 2300 m., Et au sud les montagnes sauvages et inaccessibles de Busa et Bastets faire de cette vallée est comme un pot naturel entouré de montagnes et nature.
Aussi différentes caractéristiques géologiques de ces montagnes nous fait profiter un pays très différents endroits en fonction de l'endroit où nous sommes. Depuis les vastes étendues de calcaire à Port del Comte conglomérat et parois verticales de Bastets et Busa. Comme les eaux descendent à l'intérieur des deux jeunes rivières Cardener, né dans le village de La Coma, vallées d'eau et rivières. Les deux nourrissent le réservoir Llosa del Cavall situé dans le centre de la vallée.
Et au milieu de cet ensemble de vallées et de montagnes, ont l'occasion de découvrir la main de routes Rodalord, lieux les plus emblématiques, sauvages et inconnues. Avec les pistes pédales de bicyclette forestières qui semblent monter au ciel pour les chemins anciens et cachés que vous foulé contrebandiers. Contemplez les paysages jamais imaginé et visiter les maisons perdues dans les montagnes, églises et monastères il ya des siècles.
Pour toutes ces raisons, nous vous offrons les outils nécessaires qui peuvent faire cette découverte pratiquer votre sport favori.
Nous espérons que vous pourrez pleinement apprécier le vélo et la vallée de Lord !!! 

 

Ruta / Route Guixers

CAT.

És la ruta més dura de totes les que formen la Rodalord. Recorre les diferents parròquies del municipi de Guixers. La seva principal característica és la superació dels diferents desnivells. Destaquen la pujada al Coll de Berla, la travessa de la vall del riu Aigua de Valls dues vegades i la pujada a Can Blanc de Vilacireres des del Molí de Güell.

Aquesta dificultat té la seva recompensa amb la gran varietat de paisatges que es van trobant al llarg del recorregut com l'entorn de Sant Lleí de Casabella, l'explotació de guix a cel obert prop de Coll de Berla, el salvatge engorjat del riu Aigua de Valls prop del Molí de la Corriu, l'àmplia vista des de Sant Pere de Montcalb, la visita a l'abandonat llogarret de Botner, la clotada del Molí de Güell, el veïnat de Vilacireres, els terrers de Pratformiu, les Valls de La Pedra i la Serra del Verd i la collada del Jou amb les vistes sobre Sant Llorenç de Morunys.

L'avituallament a Can Blanc de Vilacireres de ben segur que no us deixarà indiferents.

Una autèntica ruta de BTT que posarà a prova la nostra resistència.

Dades de la ruta:

Distància total: 57,81 Km. dels quals 10,91 asfalt, 41,92 pista de terra i 4,98 de sender.

Desnivell positiu: 2087 m.  

Altura màxima: 1575 m.

Altura mínima:   816 m.

IBP: 181

Dificultat: Molt dura

Lloc d'avituallament: Can Blanc de Vilacireres

CAST. 

Es la ruta más dura de todas las que forman la Rodalord. Recorre las diferentes parroquias del municipio de Guixers. Su principal característica es la superación de los diferentes desniveles. Destacan la subida al Coll de Berla, la travesía del valle del río Agua de Valls dos veces y la subida en Can Blanc de Vilacireres desde el Molino de Güell.
Esta dificultad tiene su recompensa con la gran variedad de paisajes que se van encontrando a lo largo del recorrido como el entorno de San Lleí de Casabella, la explotación de yeso a cielo abierto cerca de Coll de Berla, el salvaje desfiladero del río Agua de Valls cerca del Molino de la Corriu, la amplia vista desde San Pedro de Montcalb, la visita a la abandonada aldea de Botner, la hondonada del Molino de Güell, el vecindario de Vilacireres, los terruños de Pratformiu, las Valls de La Pedra y la Sierra del Vert y el collado del Jou con las vistas sobre San Lorenzo de Morunys.
El avituallamiento en Can Blanc de Vilacireres seguro que no os dejará indiferentes.
Una auténtica ruta de BTT que pondrá a prueba nuestra resistencia.
Datos de la ruta:
Distancia total: 57,81 Km. de los cuales 10,91 asfalto, 41,92 pista de tierra y 4.98 de sendero.
Desnivel positivo: 2087 m.
Altura máxima: 1.575 m.
Altura mínima: 816 m.
IBP: 181
Dificultad: Muy dura
Lugar de avituallamiento: Can Blanc de Vilacireres 

ENGLISH 

It's the toughest path of all forming Rodalord. Walk the different parishes of the municipality of Guixers. Its main feature is the overcoming of various slopes. They emphasize the ascent to Col de Berlin, crossing the river valley valleys water twice and the rise in Can Blanc Vilacireres from Mill Güell.
This difficulty has its reward with the great variety of landscapes found along the route and around San law Casabella, exploitation plaster open neck near Berlin, the wild water of the river gorge Valls near Mill Run, the wide view from St. Peter Montcalb visit the abandoned hamlet of Botner, the hollow Mill Guell, the neighborhood Vilacireres, the terroir of Pratformiu, Valls de la Pedra and Serra Vert and the pass Jou with views of San Lorenzo de Morunys.
The provisioning Can Blanc Vilacireres surely not leave you indifferent.
A true mountain bike route that will test our endurance.
Details of the route:
Total distance: 57.81 km. which asphalt 10.91, 41.92 and 4.98 of track path.
Ascent: 2087 m.
Maximum height: 1575 m.
Minimum height: 816 m.
IBP: 181
Difficulty: Very hard
Place refreshment Can Blanc Vilacireres 

FRAN. 

Il est le chemin le plus difficile de tous Rodalord former. Marchez dans les différentes paroisses de la municipalité de Guixers. Sa principale caractéristique est le dépassement des diverses pistes. Ils soulignent la montée au Col de Berla, en traversant deux fois la vallées des vallées fluviales de l'eau et l'augmentation de la Can Blanc Vilacireres de Moli Güell.
Cette difficulté a sa récompense avec la grande variété de paysages trouvent le long de la route et autour de San Lleí Casabella, l'exploitation plâtre col ouvert, près de Berlin, l'eau sauvage de la gorge de la rivière Valls près de Molí de la Corriu, la vue large de Saint-Pierre Montcalb visiter le hameau abandonné de Botner, le creux Molí de Güell, les Vilacireres de quartier, le terroir de Pratformiu, Valls de La Pedra et Serra Vert et le col de Jou avec vue sur San Lorenzo de Morunys.
Le provisionnement Can Blanc Vilacireres sûrement pas vous laisser indifférent.
Un parcours de vélo de montagne vrai que permettra de tester notre endurance.
Détails de la route:
Distance totale: 57,81 km. Asphalt 10,91, 41,92 et 4,98 de chemin de piste.
Montée: 2 087 m.
Hauteur maximale: 1 575 m.
Hauteur minimale: 816 m.
IBP: 181
Difficulté: Très difficile
Lieu rafraîchissement Can Blanc Vilacireres 

 

 

Ruta / Route La Coma - Port del Comte

CAT.

Es tracta de la ruta d'alta muntanya de la Rodalord. La primera part resegueix aigües amunt el riu Cardener fins el seu neixament. A partir d'aquest bonic indret, la ruta comença a guanyar alçada per pistes i corriols fins assolir la base de l'estació d'esquí de Port del Comte. Un cop superada aquesta primera dificultat, seguint pistes d'esquí, pistes forestals i corriols assolirem l'extens Pla de Bacies i amb un darrer esforç el cim de Les Morreres amb més de 2200 m. d'altura. Pedalar per aquestes altures, amb les panoràmiques que s'albiren, és una experiència que no s'oblida fàcilment. El retorn es para la vessant sud de la serra amb una visita al mirador de la Creu del Codó, segurament un dels miradors més extensos de Catalunya. No us ho podeu perdre.

El descans a l'hotel l'Avet serà molt reconfortant per recuperar les forces necessàries per assolir i poder gaudir en les millors condicions de l'alta muntanya.

Una autèntica ruta d'alta muntanya! En èpoques caloroses porteu la protecció adient. 

Dades de la ruta:

Distància total: 44,42 Km. dels quals 8,23 asfalt, 26,87 pista de terra i 9,32 de sender.

Desnivell positiu: 1589 m.

Altura màxima: 2201 m.

Altura mínima:   873 m.

IBP: 132

Dificultat: Dura

Lloc d'avituallament: Hotel L'Avet

 

CAST. 

Se trata de la ruta de alta montaña de la Rodalord. La primera parte recorre aguas arriba el río Cardener hasta su nacimiento. A partir de este hermoso lugar, la ruta comienza a ganar altura por pistas y senderos hasta alcanzar la base de la estación de esquí de Port del Comte. Una vez superada esta primera dificultad, siguiendo pistas, pistas forestales y senderos lograremos el extenso Pla de Bacies y con un último esfuerzo la cima de Las Morreres con más de 2200 m. de altura. Pedalear por estas alturas, con las panorámicas que se divisan, es una experiencia que no se olvida fácilmente. El retorno se para la vertiente sur de la sierra con una visita al mirador de la Cruz del Codó, seguramente uno de los miradores más extensos de Cataluña. No se lo puede perder.
El descanso en el hotel l’Avet será muy reconfortante para recuperar las fuerzas necesarias para alcanzar y poder disfrutar en las mejores condiciones de la alta montaña.
Una auténtica ruta de alta montaña! En épocas calurosas lleve la protección adecuada.
Datos de la ruta:
Distancia total: 44,42 Km. de los cuales 8,23 asfalto, 26,87 pista de tierra y 9.32 de sendero.
Desnivel positivo: 1 589 m.
Altura máxima: 2.201 m.
Altura mínima: 873 m.
IBP: 132
Dificultad: Dura
Lugar de avituallamiento: Hotel l’Avet 

ENGLISH 

This is the route of the mountain Rodalord. The first part follows the river upstream Cardener until birth. From this beautiful place, the road begins to gain altitude tracks and trails to reach the base of the ski resort of Port del Comte. After passing this first difficulty following ski slopes, forest tracks and trails achieve the extensive Pla de Bacies and a final effort Morreres The summit of more than 2200 m. tall. Pedaling these heights, with panoramic glimpse, is an experience not easily forgotten. The return is to the south side of the mountain with a visit to the viewpoint of the Cruz del Codó probably one of the largest in Catalonia viewpoints. Do not miss it.
The rest of the hotel l’Avet be very comforting to recover the forces necessary to achieve and enjoy better conditions in the mountains.
An authentic mountain path! In warmer seasons bring adequate protection.
Details of the route:
Total distance: 44.42 km. of which 8.23 ​​asphalt, 26.87 and 9.32 of track path.
Ascent: 1589 m.
Maximum height: 2201 m.
Minimum height: 873 m.
IBP: 132
Difficulty: Hard
Instead of provisioning: Hotel l’Avet 

FRAN. 

Ceci est la route de la montagne Rodalord. La première partie suit la rivière en amont Cardener jusqu'à la naissance. De ce bel endroit, la route commence à gagner les pistes et les sentiers d'altitude pour atteindre le pied de la station de ski de Port del Comte. Après avoir passé cette première difficulté à suivre des pistes de ski, des pistes et des sentiers forestiers à réaliser le plan de Bacies et un dernier effort Morreres Le sommet de plus de 2200 m. de hauteur. Pédaler ces hauteurs, avec aperçu panoramique, est une expérience difficile à oublier. Le retour est sur le côté sud de la montagne avec une visite au point de vue de la Creu del Codó probablement l'un des plus importants au point de vue Catalogne. Vous ne pouvez pas perdre.
Le reste de l'hôtel l’Avet être très réconfortant pour récupérer les forces nécessaires pour atteindre et bénéficier de meilleures conditions dans les montagnes.
Un sentier de montagne authentique! Dans les saisons plus chaudes apporter une protection adéquate.
Détails de la route:
Distance totale: 44,42 km. dont 8,23 asphalte, 26.87 et 9.32 du chemin de la piste.
Montée: 1 589 m.
Hauteur maximale: 2 201 m.
Hauteur minimale: 873 m.
IBP: 132
Difficulté: Difficile
Au lieu d'approvisionnement: Hôtel l’Avet 

Ruta / Route Busa - Vall d'Ora

CAT.

És la ruta que ens apropa a la història d'aquestes contrades. Després de creuar l'embassament de la Lllosa del Cavall, ens començarem a enfilar a la Serra de Busa per la seva vessant nord. Extensos boscos de pi roig ens acompanyaran fins a Coll d'Arques. Arribarem al gran altiplà del Pla de Busa pel grau de la Creu. Un cop al pla visitarem dos miradors que ens treuran l'alè per les panoràmiques tant diferents que ens ofereixen. La visita a la Pressó de Busa, passant una palanca, ens transportarà en el temps a la guerra del francès. Deixarem aquest allargat pla per la seva vessant est i començarem a baixar per un tècnic corriol cap a l'amagada i poc coneguda Vall d'Ora on tindrem la possibilitat de visitar una serradora, uns molins fariners i un petit museu. Més endavant podrem admirar una joia del romànic català, el monestir de Sant Pere de Graudescales. Deixarem la Vall d'Ora seguint el riu aigües amunt per uns paratges força salvatges i encisadors fins arribar a la vall de Llinàs on deixarem definitvament la vall d'aquest riu per retornar cap a Sant Llorenç de Morunys pels diferents veïnats de Guixers des d'on observarem la Serra de Busa des de lluny.

Les parets de la Masia El Pujol, lloc d'avituallament, us transportaran a les èpoques de les guerres carlines. Demaneu a la Dolors, la propietària d'aquest magnífic edifici, que us ensenyi o expliqui el funcionament de la serradora i dels molins. Ella i el seu marit han estat l'ànima de la seva recuperació.

És la clàssica ruta de BTT amb tots els ingredients necessàris per fer gaudir a fons a qualsevol biker. No us la podeu perdre!

Dades de la ruta:

 Distància total: 53,95 Km. del quals 14,05 asfalt, 33,92 pista de terra i 5,98 de sender.

Desnivell positiu: 1518 m.

Altura màxima: 1400

Altura mínima:   764

IBP: 129

Dificultat: Dura

Lloc d'avituallament: Masia El Pujol

CAST. 

Es la ruta que nos acerca a la historia de estas tierras. Después de cruzar el embalse de la Lllosa del Cavall, nos empezaremos a subir a la Sierra de Busa por su vertiente norte. Extensos bosques de pino rojo nos acompañarán hasta Coll de Arques. Llegaremos al gran meseta del Plan de Busa por el grau de la Creu. Una vez en el plan visitaremos dos miradores que nos quitarán el aliento por las panorámicas tanto diferentes que nos ofrecen. La visita a la Prisión de Busa, pasando una palanca, nos transportará en el tiempo en la guerra del francés. Dejaremos este alargado plano por su vertiente este y comenzaremos a bajar por un técnico sendero hacia la escondida y poco conocida Vall d'Ora donde tendremos la posibilidad de visitar un aserradero, unos molinos de harina y un pequeño museo. Más adelante podremos admirar una joya del románico catalán, el monasterio de Sant Pere de Graudescales. Dejaremos la Vall d'Ora siguiendo el río aguas arriba por unos parajes fuerza salvajes y encantadores hasta llegar al valle de Llinàs donde dejaremos definitvament el valle de este río para retornar hacia Sant Llorenç de Morunys por los diferentes vecindarios de Guixers desde donde observaremos la Sierra de Busa desde lejos.

Las paredes de la Masía El Pujol, lugar de avituallamiento, le transportarán a las épocas de las guerras carlistas. Pide a la Dolores, la dueña de este magnífico edificio, que le enseñe o explique el funcionamiento del aserradero y los molinos. Ella y su marido han sido el alma de su recuperación.

Es la clásica ruta de BTT con todos los ingredientes necesarios para hacer disfrutar a fondo a cualquier biker. No os la podéis perder!

Datos de la ruta:

 Distancia total: 53,95 Km. de los cuales 14,05 asfalto, 33,92 pista de tierra y 5.98 de sendero.

Desnivel positivo: 1.518 m.

Altura máxima: 1400

Altura mínima: 764

IBP: 129

Dificultad: Dura

Lugar de avituallamiento: Masía El Pujol 

ENGLISH 

It is the path that brings us to the history of these lands. After crossing the reservoir Llosa del Cavall, we begin to climb the Serra de Busa for its northern side. Extensive pine forests will accompany us until Coll d'Arques. Reach the plateau of Busa plan for the degree of the Cross. Once the plan visit two viewpoints that take your breath for so different that offer panoramic views. The visit to the rush of Busa, through a lever, take us back in time to the French war. Leaving this extended plan for the east side and start down the path towards a technician hidden and little known Ora valley where we will visit a sawmill, a flour mill and a small museum. Later we can admire a jewel of Catalan Romanesque monastery of Sant Pere de Graudescales. Leaving the Ora valley following the river upstream for a wild and enchanting landscapes strength to reach the valley Llinas definitvament where we leave the valley of this river to return to San Lorenzo de Morunys the different neighborhoods from Guixers' where the Serra de Busa observe from afar.

The walls of the Masia El Pujol, site provisioning, take us back to the times of the Carlist wars. Ask Dolores, the owner of this magnificent building, you teach or explain the operation of the mill and sawmill. She and her husband have been the soul of his recovery.

Is the classic mountain bike route with all the necessary ingredients to thoroughly enjoy any biker. You can not be missed!

Details of the route:

 Total distance: 53.95 km. of which 14.05 asphalt, 33.92 and 5.98 of track path.

Ascent: 1518 m.

Maximum height: 1400

Minimum height: 764

IBP: 129

Difficulty: Hard

Instead of provisioning: Masia El Pujol 

FRAN. 

Il est le chemin qui nous amène à l'histoire de ces terres. Après avoir traversé le réservoir Llosa del Cavall, nous commençons à grimper la Serra de Busa pour son côté nord. De vastes forêts de pins nous accompagneront jusqu'au Coll d'Arques. Atteindre le plateau d'un plan Busa pour le degré de la Croix. Une fois la visite du plan des points de vue deux qui prennent votre respiration pendant si différents qui offrent des vues panoramiques. La visite à la ruée de Busa, grâce à un levier, nous ramènent au temps de la guerre française. En sortant de cette extension du plan pour le côté est et entamer le chemin vers un technicien caché et la vallée d'Ora peu connu où nous allons visiter une scierie, un moulin à farine et un petit musée. Plus tard, nous pouvons admirer un joyau de l'art roman catalan monastère de Sant Pere de Graudescales. Laissant la vallée d'Ora suit la rivière en amont pour un sauvage et les paysages enchanteurs de force pour atteindre la vallée Llinas definitvament où nous quittons la vallée de ce fleuve pour revenir à San Lorenzo de Morunys les différents quartiers de Guixers ' où la Serra de Busa observer de loin.

Les murs de la Masia  El Pujol, site de l'approvisionnement, nous ramènent au temps des guerres carlistes. Demandez Dolors, le propriétaire de ce magnifique bâtiment, vous enseignez ou expliquer le fonctionnement de l'usine et de la scierie. Elle et son mari ont été l'âme de son rétablissement.

Est ce que le vélo de montagne itinéraire classique avec tous les ingrédients nécessaires pour bien profiter de tout motard. Ne manquez pas la!

Détails de la route:

 Distance totale: 53,95 km. dont 14.05 asphalte, 33.92 et 5.98 du chemin de la piste.

Montée: 1518 m.

Hauteur maximale: 1400

Hauteur minimale: 764

IBP: 129

Difficulté: Difficile

 Au lieu d'approvisionnement: Masia El Pujol 

 

Mapa de les rutes / Route Map